KWALITEITSCRITERIA

Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over onze producten en dienstverlening. Daarom doen we ons uiterste best om de service aan u waar mogelijk nog verder te verbeteren. Om dit te onderstrepen hebben we, naast onze Algemene Voorwaarden, kwaliteitscriteria opgesteld. Zo weet u wat u van ons mag verwachten. Onderstaande kwaliteitscriteria hebben specifiek betrekking op consumenten en zakelijke kleinverbruikers en treden per 01-06-2018 in werking.

Uw jaarafrekening
Je ontvangt van CNS minimaal één keer per jaar per product (elektriciteit en/of gas) een overzichtelijke jaarafrekening. Deze jaarafrekening wordt gemaakt op basis van uw meteropname bij een domme/conventionele meter of de data die wij hebben ontvangen van uw netbeheerder bij een slimme meter.
Ons streven is dit elk jaar in dezelfde periode te doen.

Op uw jaarafrekening verrekenen we de in rekening gebrachte termijnbedragen met de totale kosten van uw energieverbruik. Heeft u te veel betaald? Dan storten wij het verschil terug op uw rekening of trekken wij het bedrag af van uw termijnbedrag voor de volgende maand. Heeft u te weinig betaald dan krijgt u van ons een extra rekening voor het bedrag dat u nog moet betalen.

U gaat verhuizen
U ontvangt van CNS binnen acht weken na uw verhuisdatum een eindnota voor uw oude adres. U dient dan wel minimaal veertien dagen voor de sleuteloverdracht uw verhuizing aan CNS door te geven en binnen vijf dagen na sleuteloverdracht de meterstanden door te geven.

Ook ontvang u van CNS binnen acht weken na uw verhuisdatum een voorschotfactuur voor uw nieuwe adres. U moet dan wel minimaal veertien dagen voor de sleuteloverdracht uw verhuizing aan CNS doorgeven.

U bent klant van CNS of recent naar CNS overgestapt
Na de overstap naar CNS voor de levering van elektriciteit en/of gas, ontvangt u binnen acht weken een voorschotfactuur na de start van de levering door CNS. Daarna ontvangt u deze maandelijks van ons zolang jouw leveringsovereenkomst duurt.
U kunt schriftelijk of via e-mail een verzoek indienen voor aanpassing van uw termijnbedrag.

U beëindigt uw leveringsovereenkomst met CNS.
Na beëindiging van jouw leveringsovereenkomst met CNS, ontvangt je uiterlijk binnen zes weken na verwerking hiervan een eindnota.

Een klacht melden
Ben je niet tevreden over onze dienstverlening en heb je een klacht, meld ons dat dan per post of e-mail via klachten@cnsolutions.nl
U ontvangt na binnenkomst van uw klacht een ontvangstbevestiging met daarin de termijn die wij nodig hebben om uw klacht te behandelen. Deze termijn ligt, afhankelijk van de complexiteit van uw klacht, tussen 6 weken en 8 weken.

Geschillencommissie
Wij hopen natuurlijk dat we er gezamenlijk uitkomen. Mocht het echter zo zijn dat dit niet het geval is en/of vindt je dat CNS jouw klacht niet goed heeft behandeld, dan kan je de externe, onafhankelijke geschillencommissie inschakelen. De Geschillencommissies Energie doet een voor beide partijen bindende uitspraak. Over de onafhankelijke geschillencommissie vindt je meer informatie op www.degeschillencommissie.nl. Inlichtingen zijn ook te verkrijgen via het
telefoonnummer 070 – 310 53 10.

Gedragscodes
CNS vindt het belangrijk dat afspraken zijn over zaken als de slimme meter en de manier waarop wij communiceren tijdens de werving, het aangaan, de voortzetting en de beëindiging van leveringsovereenkomsten met klanten daarom hebben wij de onderstaande gedragscodes
ondertekend.
De tekst van de gedragscode vind je op de website van Energie-Nederland.

Gedragscode Consument en Energieleverancier 2015 van Energie-Nederland
http://energie-nederland.nl/app/uploads/2016/10/Gedragscode-Consument-enEnergieleverancier-2015-1.pdf

Vragen?

Stuur een e-mail naar support@cnsolutions.nl